.....Naslouchejte svému tělu.....

   Lidské tělo je důmyslně uzpůsobeno a jeho fungování vzbuzuje úctu. Řídit se přírodními zákony je velmi moudré, protože jen tak člověk zvyšuje svou šanci udržet si radost ze života a dobré zdraví.

  Lidské tělo má velké rezervy i regenerační schopnost a vydrží i občasné výkyvy. Není ale moudré dlouhodobě jeho funkce narušovat a riskovat tím nemoc. Je známou skutečností, že prevence je tou nejlepší cestou k udržení a posílení zdraví. Dlouhodobým tělesným a duševním přetěžování dochází časem k narušení harmonické souhry celého systému a vytvářejí se podmínky pro vznik různých tělesných nebo psychických poruch. Když už z jakýchkoliv příčin k onemocnění dojde, je moudré změnit své životní okolnosti a zvyklosti, vyhledat odbornou pomoc a udělat všechno pro znovuobnovení rovnováhy organizmu a návratu ke zdraví.

  Moderní medicína je u nás na vysoké odborné úrovni. Technický vývoj stále vnáší do léčebných postupů mnoho novinek s možností moderní léčby. Rozvojem medicíny došlo též k úzkému zaměření lékařů, takže každý orgánový systém má dnes svého specialistu.  Akutní medicína si dokáže poradit i s případy dříve beznadějnými. Vděčíme jí za záchranu života při těžkých úrazech nebo chirurgických zákrocích, které člověku umožňují prožívat plnohodnotný život.

  Přesto jsou v medicíně prozatím oblasti, se kterými si plně neporadí. Jde o chronické a civilizační choroby. Dlouhodobé podávání běžných léků s jejich vedlejšími účinky sice přechodně zlepší potíže nemocného, ale jejich negativní dopad se může časem projevit zase v jiné části jejich těla. Vedlejší účinky moderních léků mnohdy dosahují intenzity základního onemocnění, pro které byly původně podávány.

  Je více důvodů, proč se pacienti obracejí k netradičním způsobům léčby. Jedním z nich je přání nemocného být vyslechnut a pochopen. Nemocný člověk cítí potřebu, aby jeho potíže byly posuzovány komplexně. Přeje si, aby bylo přihlédnuto ke všem souvislostem, které si vypozoruje, ale často se nemůže lékaři ani sdělit, protože tomu už na pohovor s pacientem nezbývá čas.

  To bývá nejčastější důvod, proč nemocný člověk nejprve střídá lékaře, potom vyhledává léčitele v naději, že on bude mít na něho více času. Vyslechne ho, bude hledat příčinu jeho potíží a doporučí léčebné postupy bez postranních účinků. Je ochoten se na léčení sám podílet a souhlasí i s tím, že léčba potrvá delší dobu. Lidská účast lékaře nebo léčitele v něm vzbudí důvěru a zároveň i probudí samoregulační pochody organismu, které v pozitivním případě povedou ke zlepšení jeho zdravotního stavu.

  Prospěšné jsou mnohé přírodní terapie, jako např. bylinné čaje, baňková a lymfatická terapie a další. Různé druhy cvičení, otužování, odpovídající strava, změna životního stylu, meditace apod. vedou ke zlepšení imunity a k posílení funkce celého organismu. Naproti tomu časté užívání antibiotik nebo dlouhodobé užívání léků tlumících bolesti, organismus zatěžují a vedou často nemocného do ještě hlubší nemoci.

   Nebuďte lhostejní ke svému tělu, nezanedbávejte prevenci ta je moc důležitá, a když už, tak hledejte příčinu svých potíží.

 

Nabízím konzultace.

Antonín Píštěk

Tel.: +420 776 828 460