Na jakém principu BIOPTRON pracuje?

Systém světelné terapie BIOPTRON je celosvětově patentovaným lékařským přístrojem světelné terapie se zvláštní optickou jednotkou, která vytváří světlo, jež je podobné části elektromagnetického spektra přirozeného světla slunečního a navíc neobsahuje UV záření. Světelná terapie BIOPTRON působí přirozeným způsobem: podporuje regenerativní kapacitu a rovnováhu lidského těla, a tak pomáhá využít tělu jeho vlastní léčebný potenciál. Světlo, jež pronikne do tkáně, podpoří pochody biostimulace (to znamená, že pozitivně ovlivňuje rozličné biologické pochody organismu, a tak zlepšuje všechny tělesné funkce.)

Polarizace

Světlo BIOPTRON je polarizované: jeho vlny se pohybují (oscilují) v rovnoběžných rovinách. Stupeň polarizace, jehož světlo vydávané přístrojem BIOPTRON dosahuje, je více než 95 %.

Polychromie

Světlo BIOPTRON je polychromatické. Jeho spektrum tedy neobsahuje jen jednu vlnovou délku (jako je tomu u laseru), ale spektrum má širší škálu, obsahuje i viditelné světlo a část infračerveného záření. Vlnová délka světla BIOPTRON se pohybuje od 480 nm do 3 400 nm. Elektromagnetické spektrum světla BIOPTRON neobsahuje UV záření!

Nekoherence

Světlo BIOPTRON je na rozdíl od laseru nekoherentní, jeho vlny mají rozdílnou fázi. Světelné vlny tedy nejsou synchronizované. Terapie, jež se snadno aplikuje a nepotřebuje léky.

Technologie BIOPTRON se začala v medicíně přijímat i využívat v širokém měřítku jako lékařský nástroj, jež se snadno obsluhuje, je účinný a není k němu zapotřebí dalších léčiv. Během více než 15 let celosvětového klinického výzkumu bylo prokázáno, že tento přístroj podporuje tradiční způsob léčby akutních i chronických poranění a pooperačních ran. Hippokratova filozofie léčby začala znovu ovlivňovat pole medicíny: "Primum non nocere" (Hlavní je neuškodit) a "Važme si léčivé síly přírody".
1. Bioptron - Light therapy system
Systém světelné terapie Bioptron, podporuje přirozený proces hojení
2. Vynikající terapeutické výsledky
Jsou předloženy mnoha vědeckými studiemi a výzkumem na nezávislých ústavech
3. Bezpečný a přirozený
Systém světelné terapie Bioptron používá světelný paprsek, který je neinvazivní, neobsahuje žádné ultrafialové ani rentgenové záření a nemůže způsobit žádné poškození kůže. Systém světelné terapie BIOPTRON byl schválen jako lékařský přístroj podle směrnice 93/42/EHS.


Indikace léčby světlem bioptron

Využití světla k uzdravování k těmto přístupům patří i moderní fototerapie, ve které jsou zařízení jako systém Bioptron velmi populární, díky své jednoduchosti a účinnosti při spouštění přirozených regeneračních procesů. Což je základem každého procesu hojení. Pro oblast fototerapie byla vyvinuta lékařská světelná terapie Bioptron, která se s velkými úspěchy používá již od roku 1988 s velkým úspěchem po celém světě. Výrobky Bioptron pro světelnou terapii jsou používány ke spouštění a podpoře regenerace u:
Lékařských aplikací

Poruch kůže
Problémů souvisejících se sportem
Kosmetických aplikací