Léčivá energie barev

     Léčivé energie barev se využívá již po staletí v různých léčebných procesech. Už staří Egypťané požívali léčebné účinky jak v kosmetice, tak i v lékařství samotném. Postupem doby však tato metoda, předávaná pouze jako největší tajemství, upadla v zapomnění. Avšak s postupem moderní vědy se přišlo na to, že každá barva odpovídá určité vlnové délce, která určuje její intenzitu, a že by tato vlastnost mohla působit i na lidský organismus jako takový. Začaly se provádět pokusy, zprvu neměly uznání. Ale zjistilo se, že barvu mohou vnímat i nevidomí - na pokusu, kdy byl do místnosti, natřené na určitou barvu, uveden slepý. Tomu se například v místnosti natřené na červeno zvýšila tělesná teplota a puls a v modré tomu bylo naopak. Pod tíhou důkazů se vědci a lékaři začali zajímat podrobněji o tuto problematiku a došli k závěru, že i barvy mohou napomoci k uzdravení člověka jako celku.

 

     Jak tuto skutečnost vidí lidé zabývající se o problematiku aury, vidí v tom jen podporu svého učení a snaží se o rozvinutí a doplnění poznatků v lékařské praxi (bohužel tady narazila kosa na kámen).

 

     K jednotlivým barvám se váže i energetické působení kamenů, oblečení, potravin, zkrátka všeho čím je náš organismus denně obklopen. Nejúčinnější terapie je terapie paprskem světla o určité barvě po dobu 15mim. Aplikuje s do postižených míst nebo do center čaker, ke které chybějící barva patří.  

 

     Světlo je zářící energie. Je jedním z prvních Božích projevů. Veškerý život na Zemi pramení ze světla, z pradávného ohnivého zřídla - Slunce -, které je dárcem životní pránické síly. I stav poznání se nazývá osvícením. Sluneční bílé světlo obsahuje celé spektrum barev, přičemž každá jednotlivá barva, jakožto životodárná síla, předává našim odpovídajícím centrům, čakrám, podle jejich povahy a charakteru, potřebnou energii a současně je tak uvádí i do vzájemně harmonického vztahu.
 

     Každá barva má podle starých nauk sedm základních aspektů: 

 • oživuje, 
 • povzbuzuje, 
 • léčí, 
 • objasňuje, 
 • informuje, 
 • inspiruje 
 • a naplňuje. 

  

Barvy a energetická centra těla (čakry) 

 1. centrum – centrum se nachází na konci páteře, přibližně v místech kostrče jeho harmonizující barva je červená
 2. centrum sexuální - se nachází v oblasti kříže a náleží mu oranžová barva
 3. centrum solar plexus se nachází v okolí pupku a náleží mu barva žlutá
 4. centrum srdeční a jemu patří barva zelená
 5. centrum dorozumívání, nachází se v oblasti krku a náleží mu barva modrá
 6. centrum třetího oka, nachází se u kořene nosu a jeho barva je indigo
 7. centrum korunní nachází se v oblasti temene nebo těsně nad a příleží mu barva fialová

 

     Následující krátký pohled do světa barev ukazuje, že barvy oživují tělo, ducha i duši. Každá nemoc je způsobena zablokováním energií.

 

Barevné vibrace

      Barevné vibrace mohou pomáhat při tom, aby se vyrovnaly disharmonie a člověk získal nebo obnovil přirozený energetický tok.
     Záměrné ošetřování s pomocí světla a barvy stimuluje krevní oběh, ulehčuje funkce orgánů, podporuje také obranné schopnosti organismu, aktivuje látkovou výměnu a dopravu kyslíku krví a podporuje všechny chemické procesy v těle - aktivitu žláz, tvoření vitamínů, enzymů a stopových prvků.
     Energie barev rozšiřují také vědomí a působí na emocionální rovinu buď tišivě, nebo povzbudivě.

 

Terapie barvami

     Barvu mohou přijímat tělo, duch a duše různými způsoby. Je možné ozařovat člověka barevným světlem: vybrat si oblečení nebo látky v odpovídajících barvách nebo přijímat i stravu v potřebných barvách. Ale také je možné dosáhnout prospěchu pomocí "barevných meditací" nebo "dýcháním v barvách", protože ozdravný proces začíná vždy v nitru, ve změněném vědomí tělesných buněk.

 

Ozařování barevným světlem

     Je snadno proveditelné.
     Je jen třeba dbát na to, abychom teplo vycházející z žárovky vnímali jako blahodárné. Musíte si také udělat čas a najít trochu klidu, aby tělo mohlo optimálně přijímat barevné záření.
     Při ozařování barevným světlem by se člověk měl řídit svým vnitřním citem, co se týče délky trvání a frekvence, protože tělo nejlépe ví, co potřebuje.

 

 12 programů pro dlouhodobé problémy

12 programů je včleněno do 5 částí. Každá tato terapie představuje komplexní program a je velmi důležité, abyste neměnili průběh a postup aplikací. Pořadí je určeno vzájemnými energetickými a dynamickými vztahy organismu.

Pokud bude vaše tělo vyrovnané tělesně i duševně, budete odolávat chřipkovým vlnám, nachlazením a stresovým situacím podstatně snadněji.

Vyplatí se pečovat o tělesnou stránku. Věku a stárnutí nemůže nikdo utéct, ale tělo se nám odvděčí za starostlivost a péči o jeho harmonii.

 1. část

1 – odolnost

 1. část

2 - vylučování a pročišťování

3 – trávení

 1. část

4 – vnitřní rovnováha

5 – uvolnění strachu

6 – odblokování stresu

7 – dobrý spánek

8 – životní jiskra

 1. část

9 – kožní problémy v obličeji nebo na těle

10 – pocit těžkých nohou a chodidel

 1. část

11 – špatné soustředění a paměť

12 – nedostatek průbojnosti, slabé sebevědomí

 

 

Čakry a jejich působení na endokrinní žlázy

 

Pracujeme se 7 hlavními čakrami, které představují energetická centra uložená v lidském těle. Každá čakra je pulzujícím vírem energie. Jsou to naše barevné baterky: jsou-li plně nabité, nacházíme se ve stavu rovnováhy, zdraví a pohody. Pokud je některá z nich vybitá (prázdná), celý náš systém trpí. Cílem je udržovat „sakrální baterky“ plné.

Frekvence, která se vztahuje ke každé barvě spektra, odpovídá frekvenci energie každé ze 7 hlavních čaker a frekvenci orgánů, svalů a kostí nacházející se ve stejné oblasti jako je čakra. Oranžová se například vztahuje k sakrální čakře – k vaječníkům, varlatům, ledvinám, pánvi, slezině, střevům a ke spodní části zad.

 • Čakry jsou rovněž spojené s endokrinními žlázami, které produkují hormony.
 • Pokud je čakra svou příslušnou barvou nadměrně zahlcena, lze ji uvést do rovnováhy doplňkovou barvou
 • Čakry svítíme bodově na očištěnou pokožku, lampou nehýbáme